HYDROFOBIZACJA


proces nadawania powierzchniom lub całym przestrzeniom (strukturom wewnętrznym) materiałów hydrofilowych własności hydrofobowych tj. odpychania wody.

Hydrofobizację przeprowadza się w celu zapobiegania wnikaniu wody w głąb struktury materiałów.

Miarą skuteczności hydrofobizacji jest zwilżalność zabezpieczonej powierzchni (lub całej struktury wewnętrznej). Podłoża gorzej zabezpieczone łatwiej i szybciej wchłaniają wodę.

Hydrofobizacji poddaje się wiele materiałów:

  • metale - aby zapobiegać ich korozji
  • tkaniny, skóry, drewno - aby zapobiegać przenikaniu wody do wnętrz, które chronią
  • beton, cegły i inne materiały budowlane - aby zapobiegać zawilgacaniu i gniciu budowli.
  • grunty - aby zapobiegać ich nasiąkaniu i rozmiękaniu, jak również wysadzinowości (jako metoda geoinżynierii).
  • szyby (np. szyby w niektórych modelach samochodów, tzw. szyby hydrofobowe) - aby poprawić widoczność w czasie deszczu przez łatwiejsze odprowadzanie wody z powierzchni szyb.HYDROPHOBIZATION

The act or process of making something hydrophobic, such as the surface of a particle.

The hydrophobizing agent permeates the concrete surface, forming a thin layer that repels water, whilst allowing good air and steam permeability. Hydrophobization changes the physical-chemical characteristics of the given material. The water on the surface of a hydrophobized material then forms tiny droplets which won’t get absorbed by the layer underneath. Reinforced concrete treatment prevents damage to the surface as well as development of corrosion in the rebars.
N A N O T E C H N O L O G I A
STRONA W BUDOWIE
   /   Site under construction